Pilots

De inspirerende aanpak wordt ontwikkeld door uitvoering van 4 pilots, te weten:

Agnetapark

Het Agnetapark is een buurt in het noordwesten van Delft. Het Agnetapark is eind 19e eeuw ontstaan als huisvesting voor de arbeiders van de nabijgelegen Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. De tuinstad voorzag in vrijstaande woningen en fabriekspanden in organische opstelling rond een vijver. In de jaren 20 van de 20e eeuw is het oorspronkelijke Agnetapark uitgebreid met een tweede arbeiderswijk. Ook hier zijn de woningen gesitueerd in het groen rond een vijver, maar betreft het geschakelde woningen in een rechte opstelling.

Monumentale status

Sinds 1989 is het Agnetapark een Rijksmonument. In 2011 heeft het Agnetapark en enkele omliggende straten de status van beschermd stadsgezicht verkregen.

Bouwstijl

De bebouwing in het oorspronkelijke Agnetapark betreffen voornamelijk grondgebonden vier-onder-een-kapwoningen met enkele twee-onder-een-kapwoningen en één zes-onder-een-kapwoning. Verder herbergt het park nog enkele bijzondere gebouwen: de oorspronkelijke drukkerij van Marken uit 1891 (nu bedrijfsverzamelgebouw) en de ontspanningsgebouwen De Tent uit 1910 (nu De Lindenhof) en De Gemeenschap uit 1892 (nu kantoorgebouw).

De bebouwing in het nieuwe deel van het Agnetapark bestaat voornamelijk uit geschakelde 2-laags woningen en twee 3-laags bouwblokken met bovenwoningen. Aan de noordoost kant van de centrale vijver doet het voormalig Parkkantoor dienst als bedrijfsruimte. De gebouwen hebben doorgaande kappen en lijsten.

De Binnenstad

In de binnenstad zijn relatief veel koopwoningen en is ook relatief veel particuliere verhuur. Iedere woning is anders en vraagt om een individuele benadering. Bovendien kennen de woningen vaak een lange bestaansgeschiedenis en daarmee ook een lange geschiedenis van aanbouwen, opbouwen, en verbouwingen. De historie van de woning, historische oplossingen voor verwarming, ventilatie, isolatie en oververhitting en kansen die het historische ontwerp biedt voor moderne materialen en technieken kunnen een inspiratie zijn voor energie besparende maatregelen.

Het verduurzamen, comfortabeler en gezonder maken van deze woningen is niet altijd een eenvoudige opgave en stelt meer eisen aan het ontwerp en een “gebruiksaanwijzing” van deze maatregelen. Met de kennis en ervaring bij onze coöperatie van ontwerpers en adviseurs, onze partners en ook de praktijkervaringen en -voorbeelden van bewoners uit de binnenstad kunnen we echter ver komen.

Ons streven is dat onze adviezen op zich al tot relevante besparingen en verbeteringen leiden en dat ze een vervolg krijgen. Bij voorkeur in individuele woningrenovaties en de collectieve inkoop van isolatie en duurzame installaties. Die resultaten kunnen op hun beurt weer als referentie dienen om nog meer bewoners bij dit initiatief te betrekken.

Poptahof

Poptahof is een na-oorlogse hoogbouwwijk die sinds 2004 wordt vernieuwd. De wijk is representatief voor de periode van de wederopbouw: groot aantal woningen (ongeveer 1000), het bouwsysteem, de stedenbouwkundige opzet, woningtypen en qua sociale samenstelling.

De eigenaar van de flats, Woonbron, had de intentie om enkele middelhoogbouwflats te slopen. Dit is door de huidige markt niet meer mogelijk.

Delft Energie Design (DeD) ziet eerste kansen in het opwaarderen en energetisch verbeteren van deze flats en de woonomgeving dan in sloop. Dit willen we bereiken door middel van de klushuizenformule, waarbij zowel de zittende huurder als de nieuwe koper mee kan doen. Door één flat op deze innovatieve manier aan te pakken kunnen kansen gepakt worden. Het beoogde resultaat is 50% energiebesparing (of zo mogelijk energieneutraal) in de flat met huurders en eigenaren, die op interactieve wijze deelgenoot zijn van het energiegebruik van hun flat en hun woning.

Bewoners worden geactiveerd om zelf iets aan hun energiegebruik te gaan doen en kunnen gezamenlijk hun wensen bij de woningbouwcorporatie kenbaar maken. Ze worden zich bewust van wat ze zelf kunnen doen en participeren actief in het aanpakken van hun eigen woning en woonomgeving. Woonbron kan actief reageren op wat bewoners willen en daarmee de verduurzaming van hun woningvoorraad effectiever aanpakken.

Verzetstrijdersbuurt

De Verzetstrijdersbuurt is een buurt in de gemeente Delft met circa 500 woningen en is een typische jaren ’60 en ’70 wijk. Het grootste gedeelte van de woningen is gebouwd in de periode 1969-1979. Hierdoor is er een aanbod van eenzijdige woningtype te vinden. Er zijn voornamelijk eengezinswoningen te vinden, waarvan de meeste rijtjeswoningen zijn. Dit wordt afgewisseld met enkele twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Aan de rand van de Verzetstrijdersbuurt is een grote galerij flat te vinden waar voornamelijk studenten zijn gehuisvest. In de Verzetstrijdersbuurt zijn over het algemeen veel koopwoningen te vinden afgewisseld met enkele huurwoningen. Deze huurwoningen worden stapsgewijs over gekocht door de huurder, waardoor in de toekomst het geheel zal bestaan uit koopwoningen.

Kenmerkend in de wijk is de mondige consument met goed onderhouden woningen en een hoge investeringsbereidheid. De gemeente Delft is om deze reden begonnen met de pilot van de energiebesparingscampagne ‘Steek energie in je woning’ plaats. Doel van het project is het stimuleren van de woningeigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen in de woning. De campagne is daar reeds afgelopen, er was een strakke planning.

De insteek van de pilot is een vervolg campagne, waarbij de bewoners die 3 jaar geleden mee hebben gedaan als ambassadeur kunnen optreden richting buurtbewoners.

Een groot voordeel van deze wijk is, is dat veel ervaring opgedaan is met de campagne steek energie in de woning. Door alle betrokken adviseren en uitvoerende partijen te interviewen ontstaat er een beeld van welke aspecten herhaald kunnen worden en welke anders aangepakt moeten worden. Zowel bekeken vanuit de professionele partijen als ook bij de bewoners.