Onze aanpak

Onze opgave: een bewonersgestuurde energie-aanpak van bestaande woningen.

Wij merken dat de nadruk van energiebesparing meestal ligt bij nieuwbouw of bij grootschalige technische renovaties of verandering van bewonersgedrag. Wij denken dat er nog een essentiele vraag ontbreekt: Waarom zou je als bewoner energie gaan besparen?

Iedereen geeft daarvoor een andere reden en een andere aanleiding. De een wil een lagere energierekening, de ander doet het voor het milieu. De een heeft al 10 jaar koude voeten, de ander gaat net verhuizen. – Juist die verschillende wensen halen we in onze aanpak naar voren: dat is de basis van ons energie-advies.

Wij willen in Delft deze aanpak ontwikkelen om met bewoners hun bestaande woningen energieneutraal en misschien zelfs energiepositief te laten worden. Deze aanpak zal dienen als voorbeeld voor andere bewoners van de Delftse pilots, andere wijken in Delft en gemeenten in Nederland.

De aanpak houdt in dat we altijd eerst met u in gesprek gaan over uw situatie en wensen. Zo leren we u kennen en kunnen we uw drijfveren bepalen. We bekijken tegelijk de technische staat van uw woning en de mogelijkheden. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een vervolgaanpak en bepalen we de gewenste resultaten.

De aanpak verschilt per pilot. In de ene wijk zijn er veel individuele eigenaren, in de andere wijk zijn alle woningen van de woningbouwcorporatie, bijvoorbeeld. We hebben altijd met alle partijen in een buurt contact. Op de pilotpagina’s vindt u de specifieke aanpak die voor uw wijk geldt.

Woont u buiten een pilot-buurt – dan is het meestal toch mogelijk dat we bij u langskomen. Neem daarvoor contact op met ons op via info@delftedesign.nl