Poptahof

Poptahof is een na-oorlogse hoogbouwwijk die sinds 2004 wordt vernieuwd. De wijk is representatief voor de periode van de wederopbouw: groot aantal woningen (ongeveer 1000), het bouwsysteem, de stedenbouwkundige opzet, woningtypen en qua sociale samenstelling.

De eigenaar van de flats, Woonbron, had de intentie om enkele middelhoogbouwflats te slopen. Dit is door de huidige markt niet meer mogelijk.

Delft Energie Design (DeD) ziet eerste kansen in het opwaarderen en energetisch verbeteren van deze flats en de woonomgeving dan in sloop. Dit willen we bereiken door middel van de klushuizenformule, waarbij zowel de zittende huurder als de nieuwe koper mee kan doen. Door één flat op deze innovatieve manier aan te pakken kunnen kansen gepakt worden. Het beoogde resultaat is 50% energiebesparing (of zo mogelijk energieneutraal) in de flat met huurders en eigenaren, die op interactieve wijze deelgenoot zijn van het energiegebruik van hun flat en hun woning.

Bewoners worden geactiveerd om zelf iets aan hun energiegebruik te gaan doen en kunnen gezamenlijk hun wensen bij de woningbouwcorporatie kenbaar maken. Ze worden zich bewust van wat ze zelf kunnen doen en participeren actief in het aanpakken van hun eigen woning en woonomgeving. Woonbron kan actief reageren op wat bewoners willen en daarmee de verduurzaming van hun woningvoorraad effectiever aanpakken.